Psychosomatische oefentherapielogopsot 

Vanaf december 2008 ben ik een geregistreerd psychosomatische oefentherapeut. Deze verbijzondering heeft voor mij ingehouden dat ik een gedegen post-HBO-opleiding heb gevolgd op het gebied van de psychosomatiek.

 

Wat zijn psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn somatische (lichamelijke) klachten die worden veroorzaakt of in stand gehouden door psychosociale factoren. De ‘oorzaak’ ligt primair in de psychosociale sfeer.

Psychosomatische klachten zijn vaak vaag, onduidelijk en subjectief. Het vervelende van psychosomatische klachten is dat mensen ze wel degelijk voelen en ervaren, maar dat ze bij nader medisch onderzoek niet aantoonbaar zijn. Dat kan mensen onzeker maken en zelfs angstig. Vaak is uitleg niet voldoende. Ze hebben begeleiding nodig in het leren herkennen van hun klacht en het inzicht krijgen hoe de relatie is tussen hun psychosociale omstandigheden en fysieke problemen.

Algemene doelstelling Psycho-Somatisch-Oefen-Therapeut (PSOT)

De doelstelling is mensen met psycho-somatische klachten een goede kwalitatieve behandeling te geven.
De PSOT behandelt de klacht door middel van een integrale aanpak. Dit houdt in dat de achterliggende psychische en/of sociale oorzaken opgespoord en behandeld worden.
In de behandeling wordt zowel lichaamsgericht gewerkt als met therapeutische gesprekken.

 

De werkwijze van de psychosomatisch oefentherapeut

De PSOT screent, diagnosticeert en behandelt integraal volgens het model Integrale Psychosomatische Hulpverlening (IPH). Screening gebeurt door gebruik te maken van de beslisboom PSOT. Deze beslisboom is een uitwerking van de relatie tussen het lichamelijk functioneren, het psychisch functioneren en de psychosociale context en dat uitgewerkt in vier complexiteitsniveaus.

Er wordt gemeten met behulp van de 4DKL vragenlijst die bij de intake, de evaluatie en bij de afsluiting van de therapie wordt afgenomen. Aan de hand van de score ontstaat een ‘vlek’ die visueel maakt waar de problematiek ligt en het deze door de therapie beïnvloed wordt (afb.1)

 

pss

Afb. 1. Visueel beeld van klacht van begin tot eind van een fictieve cliënt

 

Het domein van de PSOT (de meerwaarde t.o.v. de OT)

Het domein van de PSOT is het ‘herkennen en positief beïnvloeden van oorzakelijke en herstelbelemmerende psychische en psychosociale problematiek in relatie tot lichamelijke klachten. Daar waar de oefentherapie handelt in een psychosociale context en rekening houdt met psychosociale factoren, richt de PSOT zich op het actief beïnvloeden van deze psychosociale factoren. De PSOT behandelt patiënten/cliënten met meer complexe psychosomatische klachten in relatie tot meer complexe psychosociale problemen'.