Tijdens de Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag is de praktijk gesloten.

NIEUWS!

Vanaf oktober 2021 doet de praktijk mee aan het Landelijke Database Oefentherapie kortweg het LDO. 

Wat is de Landelijke Database Oefentherapie?

Het LDO staat voor de Landelijke Database Oefentherapie. In deze database verzamelen we allerlei oefentherapeutische behandelgegevens (volledig geanonimiseerd). Deze behandelgegevens verzend een therapeut eens per maand naar de database. Deze data wordt gebruikt ter profilering van het vak oefentherapie, ter verbetering van kwaliteit van het vak en voor onderzoeksdoeleinden.

U wordt gevraagd om mee te doen aan dit onderzoek wat via het NIVEL loopt. Bij toestemming worden alleen behandelgegevens opgestuurd zoals man/vrouw, leeftijd, de code van de diagnose, aantal behandelingen en eindresultaat. Alles geanonimiseerd en volgens de richtlijnen van het AVG.

Ik hoop dat u meedoet!