NIEUWS!digitaleKpSticker 2024

Opnieuw ben ik erin geslaagd om me te herregistreren in het kwaliteitsregister voor paramedici.

De registratie is opnieuw geldig voor 5 jaar. Kwaliteit houd ik bij zodat u altijd de juiste zorg krijgt

gebaseerd op de meest recente ontwikkelingen op het gebeid van de oefentherapie en psychosomatiek (SOLK).