Haptonomie

Letterlijk betekent haptonomie de leer van de tastzin.  Het gaat uit van het belang van gevoelens in ons leven. Gevoelens of emoties bepalen voor een groot deel ons gedrag en de keuzes die je  maakt. Toch heb je vaker de neiging keuzes te maken op grond van wat jij vindt en denkt. Hierbij ga je voorbij aan hoe het voor je voelt. 


Ook bij communicatie en dus bij de interactie, be├»nvloeden gevoelens je gedrag.  Communicatie gaat  niet alleen over de woorden die je spreekt. Het gaat ook over je houding, je  beweging, je stem en alle andere non-verbale aspecten.
Haptonomie op zich is geen therapie, maar een begeleidingswijze waarbij je kunt ontdekken hoe je keuzes maakt  en communiceert, daar richting aan kan geven en verantwoording voor kan nemen.

 

 

Je kunt leren hoe je gedrag be├»nvloed wordt door je eigen gedachten en gevoelens of emoties. Het kan bij je ontwikkeling als mens belangrijk zijn, maar ook als je het gevoel hebt dat de balans weg is of dat het niet zo lekker loopt in je leven. De volgende stap zou kunnen zijn inzicht te krijgen in het effect van jouw gedrag op je omgeving. Op een actie volgt een reactie. Denk bijvoorbeeld  aan werkgerelateerdesituaties of juist thuis, in het gezin of familie omstandigheden.evenwicht

 

 Voor wie

- Psychosomatische klachten, zoals o.a. gespannen zijn, overbelast, uit balans, hyperventilatie, burn-out, onbegrepen lichamelijke klachten, hoofdpijn

- Emotionele problematiek, zoals het moeilijk vinden je emoties te uiten, onverwerkt verdriet of verlies

- Vragen die gaan over wie je bent, wat je wil, welke kwaliteiten je hebt  en hoe je die kunt benutten

- Problemen die samen hangen met contact en communicatie, zoals het omgaan met anderen en bijvoorbeeld het stellen van grenzen