Wat is oefentherapie Mensendieck?


Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode. De oefentherapie is gericht op het verminderen en opheffen van klachten die samenhangen met een verkeerde houding en een ongunstige manier van bewegen en gebruik van spieren.
Ook wordt er preventief gewerkt. Dat wil zeggen dat de oefentherapie gericht is op het voorkomen van klachten.
De oefentherapie is altijd gericht op de hulpvraag van de patiënt. Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de patiënt. Het is een actieve therapie waarbij de patiënt steeds betrokken wordt bij het hele proces. Van begin tot eind staat de patiënt met zijn probleem centraal en wordt de behandeling steeds afgestemd op wat nodig is.
De oefentherapie werkt vanuit een holistische denkwijze. Er is aandacht voor de mens als geheel wat wil zeggen dat het belangrijk is dat er een balans is tussen biologische, psychologische en sociale aspecten.


Geschiedenis page17 1

Oefentherapie Mensendieck draagt de naam van de grondlegger Bess M. Mensendieck. Op basis van de door haar gevolgde scholing op het gebied van zang, beeldhouwkunst, anatomie, biomechanica, fysiologie en lichamelijke opvoeding ontwikkelde zij rond het jaar 1895 een  systeem van functionele lichaamsoefeningen dat later als de methode Mensendieck bekend zou worden.
In 1921 startte Elise van Dantzig de Mensendieck opleiding in Den Haag. Vier jaar later begon Anna Overduin een opleiding in Amsterdam.
Zij beschreef de werkwijze en oefeningen van Bess Mensendieck en legde daarmee de methode Mensendieck vast.
Deze opleidingen werden later samengevoegd tot één opleiding in Amsterdam.
In 1972 werd de oefentherapie  door het ministerie van volksgezondheid erkend. In 1974 werd de oefentherapie opgenomen in het ziekenfonds.
Vanaf 1986 was er een gezamenlijk vestiging en spreidingsbeleid van de Nederlandse Vereniging van oefentherapeuten Mensendieck (NVOM) en de
Vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC). In de jaren hierna is de samenwerking op het gebied van werk en economische belangen steeds verder uitgebreid,
en is er vanaf 1986 een gezamenlijk bij- en nascholingsbeleid opgezet om deskundigheidsbevordering te stimuleren.
Vanaf begin 2002 is de samenwerking tussen de beide beroepsverenigingen verder geïntensiveerd,
wat geleid heeft tot een fusie tussen NVOM en VBC in juli 2004. De naam van de nieuwe verenging is: “Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck”, de VvOCM.

Werkwijze
Tijdens het eerste contact vindt de intake of anamnese plaats. Daarin wordt een helder en duidelijk beeld gemaakt van de klacht (bijvoorbeeld pijn) en de problemen die daar uit voort vloeien (bijvoorbeeld niet meer kunnen werken of sporten).
Bij een lichamelijk onderzoek moet duidelijk worden hoe de houding, ongunstig bewegen en ongunstig spiergebruik de klacht kunnen beïnvloeden. Met behulp van spiegels wordt de patiënt hierin inzicht gegeven.

Aan de hand van dit gesprek en het onderzoek wordt een oefenprogramma opgesteld die gericht is op het verminderen en opheffen van de klacht(en). Er wordt altijd aandacht besteed aan ontspanning en ademhaling. Dit heeft een gunstig effect op het uitvoeren van de oefeningen.

Om recidivering (herhaling) van de klacht te voorkomen wordt het nieuw aangeleerde steeds herhaald. Door als patiënt steeds actief betrokken te worden bij het (gedrags)veranderingsproces leert u zelfstandig te oefenen, de houding te corrigeren en het gunstige spiergebruik en bewegingspatroon toe te passen in de ADL (dagelijkse handelingen).

Volledige indicatielijst

Algemeen DSC5450CMYK• Rugklachten
• Nek- er schouderklachten
• Heup- en knieklachten
• Verbeteren ademtechnieken
• Verbetering houding/ beweging
 
Arbeidsrelevante klachten / verbeteren werkhouding
• Revalidatie
• Bewegingsarmoede
• Gevolgen van een chronische aandoening
• Klachten aan het bewegingsapparaat bij mensen met een chronische aandoening
 
Neurologische aandoeningen, waaronder:
• Cervicaal syndroom / Brachialgie
• ischialgie / Radiculair syndroom
• Hernia (zowel in de nek als in de rug)
• Migraine
• Revalidatie na herseninfarct / hersenbloeding
• Ziekte van Parkinson
• Multiple Sclerose
• Whiplashklachten
• Spierziekten
 
Orthopediscbe aandoeningen, waaronder: DSC5419CMYK
• Afwijkingen in houdingen
• Degeneratieve afwijkingen Groeistoornissen
• Standsafwijkïngen van gewrichten
• Thoracic Outlet Syndroom (TOS)
• Surménage
• Hypermobiliteit
• Contracturen
• Revalidatie na traumata en chirurgische ingrepen
• Osteoporose
 
Reumatologische aandoeningen, waaronder:
• Reurnatoïde artritis
• Arthrosïs deformans
• M. Bechterew
• Fibromyalgie
 
Gynaecolog!sche aandoeningen, waaronder:
• Zwangerschapsproblematlek
• Bekkenbodemproblematiek en incontinentie
• Bekken instabiliteit
 
Respiratoire aandoeningen, waaronder: DSC5426CMYK
• COPD
• Ademhalingsinsufficiêntie
• Hyperventilatie
 
Spannings- en overbelastingsgerelateerde klachten, waaronder:
• Stress
• Spierspannlngshoofdpijn
• Hyperventilatie
• Lumbago
• Cervicobrachialgie
• KANS (voorheen RSI)
• Slaapstoornissen
 
Sensomotorische aandoeningen, waaronder:
• Stoornissen en achterstand In de motorische ontwikkeling bij kinderen
• Problemen met de grove en de fijne motoriek
• Hyperactiviteit